ระบบศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เทศบาลนครนนทบุรีตรวจสอบระดับน้ำ (ท่าน้ำนนท์)

สถานี วันที่/ เวลา (น.) ระดับน้ำ (ม.) สถานการณ์
ผิวถนน
{{event.code}} {{event.name}} {{event.date}} {{event.data.wl_up.value.now | number:2 }}
สถานี วันที่/ เวลา (น.) ปริมาณฝนสะสม (มม.) สถานการณ์
ย้อนหลัง 1 ชั่วโมง ย้อนหลัง 1 วัน
{{event.code}} {{event.name}} {{event.date}} {{event.data.rf.value.now | number:2 }} {{event.data.rf.value.day | number:2 }}
สถานี วันที่/ เวลา (น.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) สถานการณ์
หน้า ท้าย
{{event.code}} {{event.name}} {{event.date}} {{event.data.wl_up.value.now | number:2}} {{event.data.wl_down.value.now | number:2}}
ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน